Shiba Daimon Hotel - Tokyo

Shiba Daimon Hotel
Страна
Japan
Город
Tokyo
Адрес
Tokyo, Minato-ku Shibakoen 2-3-6
SHIBA DAIMON HOTEL
Страна
Japan
Город
Tokyo
Адрес
Tokyo, 236ShibakouenMinatoku Tokyo Tokyo

Наверх